นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AAR งานอบรม PMQA ในมุมผู้จัด

Ico48

ตามมาอ่าน...อิอิ

"ท่าทางเธอจะมีหลายเรื่องที่ต้องทำ"...ถูกค่ะ 6^^...เพราะว่ายังต้องเตรียม วาระประชุม QMR วันที่ 30 พ.ย. (รวมแล้ว 20 วาระ) และประชุมย่อยระบบ Online 1 ธ.ค. (ติดๆ กันเลย) ...อ้อเรียนรู้การทำ web portal เพื่อมาทำ web portal PMQA ฯลฯ ฮ่าๆ

ยังไงผู้เข้าร่วมงานมาร่วมเสนอความคิดเ็ห็นเพิ่มเติมได้นะคะ ว่าเราควรจะปรับปรุงอะไร ส่วนไหนยังไง