นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AAR งานอบรม PMQA ในมุมผู้จัด

Ico48

สวัสดีค่ะหัวหน้า

งานนี้รับผิดชอบในส่วนของการรวบรวมรายชื่อ ซึ่งก็เจอในส่วนที่ผิดพลาด  นั่นคือ  เพิ่งมาพบวันนี้เองว่า ทำรายชื่อของสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ตกหล่นไปตั้ง 9 คน มาเจอตอนที่รวบรวมรายชื่อของอีกรายการหนึ่ง จึงทำให้พบว่า รายชื่อของวิทยาเขตปัตตานี ดิฉัน copy มาไว้ในอีกโครงการหนึ่ง  ต้องขอโทษทางวิทยาเขตปัตตานีด้วยนะคะ 

และขอขอบคุณหัวหน้า ที่ถึงแม้จะโดนตำหนิในเรื่องนี้มาก่อนแล้ว แต่ก็ไม่ได้ตำหนิลูกน้องเลย  ลูกน้องเพิ่งมาเจอรายชื่อและทราบด้วยตัวเองในวันนี้เองค่ะ  ว่าทำพลาดไปมหันต์ (เนื่องจากในวันจัดงานดิฉันไม่อยู่ไปราชการต่างจังหวัด)

คราวหน้าจะระวังให้มากกว่านี้ค่ะ