นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 AAR งานอบรม PMQA ในมุมผู้จัด

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
18 November 2009 23:40
#51001

คุณไทยมุง
เหนื่อยเป็นเรื่องธรรมดาค่ะ...เห็นมั้ยคะจัดงานเสร็จตอน 13.00 น. ทำ AAR ตอน 15.00 น. เรียกว่าตีเหล็กกำลังร้อน
ก็หวังว่าน้องๆ ทีมงานทั้งหมดจะได้เรียนรู้การทำงานกันไปพร้อมๆ กัน
อีกทางคือมาเขียนบอกไว้....เผื่อว่า...คุณไทยมุงจะจัดอีกก็มาอ่านจุดที่ควรระวัง...

นี่ถ้ามีงานก่ อนหน้า มาเขียนเล่าไว้เรื่องการจัดงาน  คุณเมตตา...ก็จะได้เรียนรู้ผ่าน Blog ซะก่อนจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น