นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เตรียมงาน....PMQA

Ico48
ขอบคุณทุกแรงใจ...สู้...สู้อยู่แล้ว
เพิงกลับมาจากจัดห้องประชุม  ทุกอย่างเรียบร้อยดีค่ะ
เนื้อหาเต็ม: เตรียมงาน....PMQA