นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การสือสาร

Ico48
รักประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้งอย่าลืมไปใช้สิทธินะค่ะ
เนื้อหาเต็ม: การสือสาร