นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อต้องเป็น...กวี...สีปาด

Ico48

ถ้าอ่านนิยาย (หรือนวนิยาย)กำลังภายในของจีน จะพบสัจจธรรมข้อหนึ่ง ที่สุดของที่สุดของวิทยายุทธ์ คือ ไร้กระบวนท่า

แต่การเข้าสู่จุดของการไร้กระบวนท่า จะต้องผ่านการเรียนรู้กระบวนท่าต่างๆ เป็นจำนวนมาก... 

เรากำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่าน และจะอยู่ในยุคนี้อีกนานเท่าใด... คือ คำถามที่อาจจะไร้คำตอบครับ...