นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อต้องเป็น...กวี...สีปาด

Ico48

มอ.แกร่งกล้า  มุ่งมั่นท้าทาย  คุณภาพยิ่งใหญ่  มุ่งสู่ PMQA

พอไหวไหมค่ะ

อิอิ