นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อต้องเป็น...กวี...สีปาด

Ico48

พระเจ้าช่วย...กล้วยไข่ทอดแล้วต้องแต่งใหม่เหรอคะ...
สงสัยเอาดีทางนี้ไม่ได้...ไปชกมวยดีฝ่า...

ขอบคุณค่ะ