นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อต้องเป็น...กวี...สีปาด

Ico48

เป็นวิศวเกิน มาให้ความเห็นในเรื่องกวี แล้วมันจะน่าเชื่อถือมั๊ยเนี๊ยะ

1,2,3,4,5,6,8,10,13,14 อ่านแล้วมันค่อยจะเข้าใจว่า ทำ PMQA แล้วจะได้อะไร ดูเพียงเป็นการชักชวนให้ร่วมกิจกรรมเท่านั้น

7,9,13 แสดงเป้าหมายที่ต้องการให้เข้าสู่สากล (แต่ไม่รู้ว่า ได้แล้วจะเกิดประโยชน์อะไร) และไม่แสดงพาหนะที่ใช้ขับเคลื่อนคือ PMQA

11,12,15,16 ดูมันเคว้งคว้างชอบกล

อันนี้เป็นความเห็นส่วนบุคคล (ห้ามเลียนแบบนะครับ)

17 ค่อนข้างแข็งน่ะ