นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ...วันนี้ดิฉั้นมาทำอะไรที่ วิทยาเขตปัตตานี

Ico48

คุณเมตตา คุณอชิดา คุณชุติมา เหนื่อยมั้ยคะพี่งกลับมาจาก "โหด มัน ฮา" สด ๆ ร้อนนี้เอง ก็ต้องไปเดินทัวร์ต่างจังหวัดอีกแล้ว