นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

Ico48
ร้อย.บก.ส.พัน.๕ [IP: 118.173.43.40]
12 พฤศจิกายน 2552 13:23
#50716
ขอให้พระองค์ทรงพระเจิญอยู่คู่กับประชาชนตลอดกาลและทรงพระเกษมสำราญตลอดไป