นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ

Ico48

คุณหนูนา

ถึงหน่วยงานจะไม่เข้าใจ ขอให้พัฒนาความสามารถ สร้างผลงาน ตามหลักเกณฑ์ก็เสนอขอกำหนดตำแหน่งได้ ขอเป็นกำลังใจให้