นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชำนาญงาน กับ ชำนาญการ

Ico48
หนูนา [IP: 202.28.180.202]
10 พฤศจิกายน 2552 11:01
#50595

ขอบคุณ ที่ชี้แนะ ,กำลังจะทำชำนาญงานค่ะ แต่หน่วยงานยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าที่ควร