นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Ws. เรียนรู้...ทักษะการเป็นหัวหน้างาน

Ico48
topjung [IP: 192.168.100.112]
10 November 2009 09:34
#50590

ขอบคุณผู้จัดโครงการ ได้รับความรู้และได้รู้จักเพื่อนร่วมงานกลุ่มเลขานุการภาควิชา เป็นโครงการที่ดีมากคะ อยากให้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง