นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Ws. เรียนรู้...ทักษะการเป็นหัวหน้างาน

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
09 November 2009 14:11
#50561

คนธรรมดา

อยู่ระหว่างกระบวนการ WS.อยู่ค่ะ ....รออ่านนะคะ