นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
06 November 2009 13:00
#50451

คุณไทยมุง อย่าวอกแวก ตั้งสติทั้งใช่และไม่ใช่อย่างเขาว่า เพื่อคนๆนั้นเอง

คุณสายฝน มีอะไรดี ๆ ดำเนินการเลยครับ

คุณเมตตา คงไม่ต้องรอให้ใครมากระตุ้น ที่สำคัญเริ่มที่ตนเอง เพราะการพัฒนาตนเริ่มต้นที่ตนได้ประโยชน์อย่างน้อยก็งานในหน้าที่