นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๒: ขั้นตอนวิธีการ

Ico48

ตามมาอ่านค่ะ

มีบางคนนะคะ...หลับหูหลับตาทำงาน ทำงาน  ทำงาน
ไม่เคยคิดถึงความก้าวหน้าของตนเอง...
ไม่รู้ว่าจะเรียกว่า

...คนซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
...คนโง่...ไม่คิดถึงตัวเอง
...คนไม่มีวิสัยทัศน์
...คนไม่รักตนเอง
...คนดี

คนแบบนี้ในองค์กรก็มีมาก...หนูว่าก็เป็นหน้าที่ของ ผู้บังคับบัญชาคนถัดไปหล่ะค่ะ ... ที่ต้องดูแลความก้าวกน้า..ดูแลใจของคนเหล่านี้ ...