นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง

Ico48
ไทยมุง (Recent Activities)
03 November 2009 11:43
#50288

มารับคำสั่งสอนครับ ....

อานิสงส์ของบันทึกนี้ จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยเจริญขึ้นครับ