นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง

Ico48
Wullop Santipracha (Recent Activities)
02 November 2009 12:15
#50263

คุณมอนลี่ คนส่วนใหญ่ไปทานอาหารร้านอร่อย ก็จำและรู้จักแต่ชื่อร้าน ไม่เคยรู้ว่าใครปรุง แต่คนเสิร์ฟดี/ไม่ดี มักถูกจำได้  

ขอบคุณคุณเมตตาที่จับสาระของบันทึก เพราะมีสติก็จะลืมทุกข์ โดยเฉพาะการหาเรื่องทุกข์ ทำให้หมดสนุกกับงาน แถมพาลให้มิตรหายไป