นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แจ้งข่าวชาว ม.อ.

Ico48

ขอบคุณทั้งคุณเมตตา และมอนลี่ ที่บันทึกนี้มีประโยชน์กับท่านและทุกคนที่อ่าน ซึ่งหวังจะให้เป็นเช่นนั้น

เนื้อหาเต็ม: แจ้งข่าวชาว ม.อ.