นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ล้างปั๊มส่งน้ำมันไบโอดีเซล

Ico48

ผมคงวิเคราะห์ได้ไม่ชัดนะครับคุณ OcCur เพราะตัวแปรมันมาก เช่น ผมไม่รู้ว่าไบโอดีเซลที่ทำบริสุทธิ์เพียงใด เกิด oxidation ต่อหรือไม่ วัตถุดิบเริ่มต้นเป็นอะไร ไบโดเซลล้างสะอาดหรือไม่ ซึ่งมีผลทั้งหมดเลย

ขอให้ทดลองต่อไปนะครับ ในอนาคตเราคงต้องใช้ครับ