นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ล้างปั๊มส่งน้ำมันไบโอดีเซล

Ico48
OcCur [IP: 222.123.240.15]
01 พฤศจิกายน 2552 22:08
#50233

จากที่เคยลอง นำไบโอดีเซล มาทดลองดูเล่นๆ นะครับ

โดย ใส่ไว้ใน บีกเกอร์ ระบบเปิด และให้ความร้อน 

 เป็นครั้งคราว ประมาณ 2 เดือนให้หลัง

สังเกตุได้ว่ามีคราบ ดำๆ เกาะตามก้นของบีกเกอร์ ครับ

 คงคล้ายๆกับ ตะกอนทีเกิดขึ้น ภายในถังน้ำมันเชื้อเพลิง

อาจจะเกิดจาก hydrolysis หรือปล่าว ครับ อาจารย์

(ยังทดลอง ไม่สำเร็จ ก็ชีพจรลงเท้า เสียก่อนครับ)