นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ...วันนี้ดิฉั้นมาทำอะไรที่ วิทยาเขตปัตตานี

Ico48
คุณSallyroja  และคุณรัตติยา เขียวแป้น  ขอบคุณค่ะ
เหนื่อยค่ะ...แต่ชอบ...ได้ทำงานที่ รัก..ชอบ...สู้ตายค่ะลูกพี่