นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สติในการทำงานให้สำเร็จในชีวิตการทำงาน๑ : หลักคิดและทิศทาง

Ico48
ถ้าเช่นนั้น...มาอิ่มบุญได้...โดยการทำงานกันดีกว่า...
บันทึกนี้อ่านดีๆ...มีความหมายมากๆ...

ความสุขกับการทำงาน
ความสุขที่ได้ทำงาน

การทำงานเหมือนการปฏิบัติธรรม...นิ่ง...ลึก...ใส...ผ่องแผ้ว..