นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ว่าด้วยความขัดแย้ง...ในองค์กร

Ico48

คุณบุหงาหลายครั้งที่สายฝนประทานพรให้กับคนอื่นแต่กลับถูกเยียบย้ำซ้ำเติมเป็นร้อยเท่าเลยค่ะ บางครั้งสายฝนสวดมนต์ กวดน้ำว่าอย่าได้มาจองเวณจองกรรมกันเลย แต่ก็ยังหนีไม่พ้น ทำอย่างไรดีละ