นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ว่าด้วยความขัดแย้ง...ในองค์กร

Ico48

มองความขัดแย้ง....เป็นเรื่องธรรมดา

มองความบาดหมาง....เป็นเรื่องธรรมดา

โลกนี้...ความแน่นอน....คือความไม่แน่นอน

วงจรชีวิตมี...เกิด...แก่...เจ็บ....ตาย

วันนี้...เป็นเพียงบทบาท...หน้าที่...และ "หัวโขน" ที่สวยงามสวมอยู่เท่านั้น...ถอดหัวโขน...ก็กลายเป็นคนธรรมดาคนหนึ่ง...

หากเราอยากมีความสุขอย่างแท้จริง..ควรบริหารหัวใจ..และ...น่าจะอยู่กับปัจจุบันและมองทุกอย่างเป็นเรื่อง "ธรรมดา"

มองเพื่อนร่วมงาน_ทุกคนในองค์กร_เป็นเพื่อนกันหมด

เราไม่สามารถทำให้ใครได้ดังใจเราได้...เพราะขนาดนิ้วมือเรา...ยังไม่มันเท่ากันเลย.. 

ใครที่ทำให้เรารู้สึก.."เจ็บใจ".."เสียใจ" คงต้อง..ขอประทานพรให้เขาจงมีความสุข..แล้วเราก็จะมีความสุขไปด้วย...

"สุขให้เป็น...ก็เป็นสุข"......เชื่อดิฉันซิค่ะ