นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 แจ้งข่าวชาว ม.อ.

Ico48
  • ไม่ทราบว่า พื้นที่ในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จะมีผลกระทบด้วยหรือเปล่าค่ะ จะได้เตรียมแผนสองค่ะ
เนื้อหาเต็ม: แจ้งข่าวชาว ม.อ.