นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ว่าด้วยความขัดแย้ง...ในองค์กร

Ico48

ถ้าไม่ติดงานจะมาฟังด้วย แต่ไม่ลงทะเบียนก่อนนะครับ

เพราะหากแจ้งแล้วไม่ไป จะโดนปรับ ฮ่า

จะแวบไปแบบนินจา ไม่ต้องจัดอาหารกลางวันให้ก็ด้าย