นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชื่นชมการทำงานของบุคลากร - จาก AER ถึง AAR

Ico48

ขอบคุณทุกๆ ท่านครับ


เรื่องเอกสารประกอบ ตอนนั้นผมตั้งใจไว้ว่าจะทำเป็นสมุดน้อย เล่มเล็กๆ ไม่กี่หน้า กะว่าถ้าใครจะพิมพ์ (print) ออกมาอ่าน หรือถ่ายเอกสารไปก็ยังไม่ (ถึงกับ)เปลืองกระดาษมากนัก มันก็เลยออกมาเป็นแบบขาว-ดำ พร้อมทั้งเรียงหน้าแปลกๆ อย่างที่เห็น

แต่ถ้าเผื่อท่านใดอยากอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยตรง หรือชอบของเดิมแบบมีสีสัน จะลองอันนี้ก็ได้ครับ Share Quick Guide - Screen View


;-)