นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชื่นชมการทำงานของบุคลากร - จาก AER ถึง AAR

Ico48

จากการดำเนินการนี้ ทำให้ได้มากกว่าที่เห็น คือนอกจากความรู้ที่นำมาถ่ายทอดกันแล้ว ยังมีความสามารถที่ต่าง ๆ กัน นำมาแลกเปลี่ยนเรียนกันได้อีก

ขอบคุณที่ท่านที่ช่วยกัน เรียนแล้วขอให้เอาไปใช้ จะได้เพิ่มพูนความรู้กัน สร้างวัฒนธรรมองค์กรกันใหม่ เพื่อคณะทรัพยฯ และ ม.อ. ของเราจะได้เป็นประโยชน์ทั้งแก่พวกเรา และคนอื่น ๆ สมคุณค่าว่าเป็นสถาบันการศึกษา ที่ทุกคนช่วยกันได้