นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นิราศพุมเรียง

Ico48
อึ้งเอี๊ยซือ ประมุขเกาะดอกท้อ [IP: 222.123.73.38]
27 ตุลาคม 2552 14:26
#49961
สารจากท่านประมุข  ได้เห็นอีกสักนิดเถิดจอมขวัญ  ให้สมวันที่คณึงด้วยแหงนหวง  จะเก็บรักเก็บอาลัยไว้ในทรวง  มิให้ใครได้ล่วงได้รู้เลย  แต่งตอนที่ท่านประมุขพลัดพรากจากองค์หญิงเมือง  กิมก๊ก
เนื้อหาเต็ม: นิราศพุมเรียง