นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชื่นชมการทำงานของบุคลากร - จาก AER ถึง AAR

Ico48

....ผมชอบขโมย scene วิทยากรท่านอื่นๆ อยู่บ่อยๆ (ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม).....

@@@@@ 

ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ จริงจริงน๊ะ.. เราเอื้อต่อกัน , ทำงานเป็นทีม ต่างหาก

NovemberRain  ทำให้บรรยากาศการอบรมเป็นแบบสบายๆ

NovemberRain  ได้ใจของคนในห้องนั้นหลายคน Icon_neutral

NovemberRain 

NovemberRain

NovemberRain 555

เช็คเรทติ้งได้ในเม้มท์ ต้นๆ