นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ชื่นชมการทำงานของบุคลากร - จาก AER ถึง AAR

Ico48
แวะมาหรอยด้วยคน! ..^^ ดีใจที่คณะมีทีมงานเจ๋งๆมาร่วมห้ความรู้เป็นพี่เลี้ยงกับเพื่อนๆชาวทรัพยฯ
Images