นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Share คณะทรัพยฯ ขยับจากคณะลงสู่ภาควิชา

Ico48
ู^_^*ชอบค่ะ..คุณเมตตา ช้อบ ชอบ วันไหนสะดวกค่อยบันทึกก็ได้...เราไม่ว่ากัน..