นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นายอำเภอคนแรกของเกาะสมุย

Ico48
นายวชิระ ใจเปี่ยม [IP: 112.142.53.248]
26 ตุลาคม 2552 09:26
#49816
วัสดีคับผมวชิระ  ใจเปี่ยม ทวดนายส้อง  นางหวาน  ใจเปี่ยม  ลูกชายจำนงค์  ใจเปี่ยม  สว่าง  ใจเปี่ยม  บัวตุก  ใจเปี่ยม  พ่อชำนาญ  ใจเปี่ยม  อาสรรชัย  ใจเปี่ยม  อุบลรัตน์  ใจเปี่ยม  อรพรรณ  ใจเปี่ยม         พี่กรวิทย์  ใจเปี่ยม  น้องหฤทัย  ใจเปี่ยมอยู่ดอนสัก