นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Preview ไฟล์นามสกุล .ai และ .eps ใน Windows Explorer

Ico48
ก้วง [IP: 113.53.13.147]
24 ตุลาคม 2552 16:12
#49766

ใช้ได้ดีเลยครับ ปกติเวลาเปิดดูไฟในวินโดว์ แล้วจะ error แต่พอลงโปรแกรมนี้แล้ว ไม่มีอาการให้เห็นอีก ผมขอยืนยัน ว่าของเขาดีจริง