นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่าเรื่อง "สััมมนา ม.อ.2565" ในมุมของดิฉัน (2)

Ico48
  • มาอ่านเอาในบันทึก
  • บรรจุจิตสำนึกนี่แหละเรื่องที่ยากนักหนา
  • มี role model ที่ดีสำหรับเด็กๆ?
  • เราจะสร้างหรือเราจะเลี้ยงคนดีของชาติ?
  • หรือจะ?
เราเอง