นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เล่าเรื่อง สัมมนา "ม.อ.2565" ในมุมของดิฉัน (1)

Ico48
  • การมองอนาคต ม.อ. นี้   หากเป็นคนที่ทำงานในระดับคณะ/หน่วยงาน จะเห็นทิศทางการก้าวต่อไปในอนาคต จะมองได้ง่ายขึ้นค่ะ  ดังนั้นในกระบวนการดำเนินงานหากแผนใด ๆ ก็ตาม ที่ได้กำหนดขึ้น ก็ควรจะสอดคล้องแผนในส่วนของคณะ/หน่วยงานด้วย