นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การรวบรวบรวมข้อมูลนักศึกษา

Ico48
  • เปิด blog แล้วดีอย่างนี้เอง  ยินดีด้วยเพื่อนนำเสนอข้อมูลอย่างนี้ให้ทุกคนได้อ่าน เพราะตัวผู้เขียนเองไม่ได้สัมผัสกับ นศ. จะไม่ทราบข้อมูลเหล่านี้เลย
  • สื่อสารไปเยอะ ๆ ที่เกี่ยวข้อง