นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ว่าด้วยเรื่องเขียน......Blog

Ico48
ไทยมุง (Recent Activities)
19 October 2009 23:35
#49561

เขียนแล้วฮับ

วันหนึ่งมีร้อยเรื่องทีอยากจะบอก

คิดไป คิดมา เขียนเรื่องเดียวก็พอ