นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ว่าด้วยเรื่องเขียน......Blog

Ico48
Our Shangri-La นอนหลับไป...ตื่นขึ้นมาคิดได้ว่า Blog ของเรามันอาจไปพาดพิงให้ผู้อื่นไม่สบายใจ...ก็ ซ่อนไว้..มันก็เป็นสิทธิ์..ของเจ้าของ blog นี่คะ...ไม่เห็นแปลกที่จะซ่อน...หรือลบทิ้ง