นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลิขิต...จากท่าน อธิการบดี....

Ico48

ยาดมวันที่ 21 ตค. นี้จะเป็นอีกวันประวัติศาสตร์ ร่วมสร้างของเรา   เราจะมีส่วนในการร่วมสร้าง...อนาคตของ ม.อ. ด้วยกัน

แต่ว่ายังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเพื่อการ สัมมนาครั้งนี้เลย
อ่านบันทึกของ  สภาอาจารย์ที่เผยแพร่ข้อมูลที่ควรอ่านบ้างแล้ว .... ยังนึกไม่ออกว่าตัวเองจะอยู่ส่วนไหนของกระบวนการ...ทั้งนี้เชื่อว่า..ฝ่ายจัดก็คงเค้นเอาความคิดของเราออกมาได้แหล่ะน่า