นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลิขิต...จากท่าน อธิการบดี....

Ico48

คนธรรมดา 
บันทึกนี้ขอเล่าตามที่ท่านอธิการพูดก่อน

บันทึกหน้า
จะเขียนลองสรุปที่ท่านรองฯ ชูศักดิ์ เล่าให้ฟังค่ะ
บางทีหากไม่ใช่งานของเราโดยตรงนี่ต้องใช้เวลาในการขัดเกลาความถูกตองของบันทึกก่อน  ...หรืออีกทีก็ออกตัวว่าเราเขียนในมุมที่เราเก็บได้......


ขอบคุณค่ะ