นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ลิขิต...จากท่าน อธิการบดี....

Ico48

   มาติดตามความเคลื่อน  ก่อนถึงเวที่  21  ต.ค  52

"ม.อ.  2565  อนาคตที่เราต้องร่วมสร้าง"

     ช่วงนี้เห็นหน้าที่  กำลังมองหาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง     และกระบวนการ