นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 คำถามที่ถามบ่อย...เกี่ยวกับการขอวีซ่าออสเตรเลีย

Ico48

อยากแชร์ประสบการณ์ตรงตอนไปขอวีซ่าหน่อยค่ะ คือ ตอนที่ไปขอวีซ่านักเรียนนี่ ถ้าหากหลักฐานทุกอย่างครบถ้วนและไม่มีปัญหาใดๆ ทางสถานทูตเขาสามารถออกวีซ่าให้ได้ประมาณ 1-2 วันหลังยื่นเรื่องเลยล่ะค่ะ และตอนนี้สามารถยื่นขอด้วยตนเองและยื่นเอกสารออนไลน์ได้ด้วย

สิ่งสำคัญในการขอวีซ่าคือต้องเช็คเอกสารทุกอย่างให้ครบถ้วน ในกรณีของดิฉัน ไปยื่นขอวีซ่าด้วยตนเองเพราะต้องไปรับหนังสือนำจากสำนักงาน ก.พ. ก่อน หลังจากยื่นแล้วใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 อาทิตย์ เนื่องจากเอกสารบางอย่างไม่ครบและไม่สมบูรณ์ คือไม่ได้แปลบัตรประชาชนไป เนื่องจากเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มีข้อมูลภาษาอังกฤษเรียบร้อยเลยคิดว่าไม่ต้องแปล แต่ความจริงต้องแปลด้วย หลังจากจัดการเรื่องนี้เรียบร้อย วันรุ่งขึ้น ทางสถานทูตก็โทรศัพท์มาแจ้งว่าข้อมูลในใบสมัครไม่สมบูรณ์ ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในช่อง Residential Address เป็นที่อยู่ที่ มอ. (แจ้งที่อยู่ของคณะ) ทางสถานทูตต้องการให้ใช้เป็นที่อยู่ถาวร จึงส่งอีเมล์กลับไปให้และอีกประเด็นหนึ่งคือในเอกสารการตรวจสุขภาพ คุณหมอลืมเซ็นชื่อในเอกสารหน้าสุดท้าย ก็ต้องตามไปขอลายเซ็นที่โรงพยาบาลอีกที ซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สถานทูตน่ารักมาก เพราะเจ้าหน้าที่สถานทูตโทรศัพท์มาแจ้งข้อมูลไว้กับทางโรงพยาบาลไว้ก่อน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็แจ้งอาจารย์หมอไว้เรียบร้อย พอดิฉันไปถึงโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ก็มอบเอกสารมาให้ดิฉันนำไปให้อาจารย์หมอเซ็น และเอาเอกสารกลับมามอบให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งแฟกซ์กลับไปที่สถานทูต วันถัดมา วีซ่าก็ออกได้เลยค่ะ