นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเปิดโลกทัศน์ด้านการเกษตร

Ico48

ดีที่นำมาเล่าสู่กันฟัง นอกจากภาพ น่าจะมีการประเมินจาก นศ. หรือสอบถาม ประโยชน์ที่ได้รับได้รับ ส่วนที่ต้องปรับปรุงเพื่อทราบผลของการดำเนินการและข้อปรับปรุงในการจัดครั้งต่อ ๆ ไปด้วย ยิ่งดี