นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 จิตสำนึกการบริการ service mind

Ico48

ตามมาเก็บเกี่ยว....และเป็นกำลังใจ ค่ะ อนุญาตให้ลาหยุดเขียนหนึ่งวัน...กลับจากราชการต้องเขียนชดนะคะท่าน