นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การเปิดโลกทัศน์ด้านการเกษตร

Ico48
  • ยินดีต้อนรับน้องใหม่ สู่ Share psu ค่ะ
  • จะรอชมภาพกิจกรรมค่ะ