นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ดอกไม้ในวรรณคดีไทย

Ico48
ครูบุษยมาศ [IP: 112.142.28.3]
13 October 2009 13:10
#49314
ชมผกา จำปา จำปี กุหลาบ ราตรี พยอม อังกาบ ทั้งกรรณิการ์ ..ฯลฯ..
เนื้อหาเต็ม: ดอกไม้ในวรรณคดีไทย