นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การจัดการศึกษาไทย จุดแข็งสร้างจุดอ่อน จุดอ่อนสร้างจุดแข็ง

Ico48

ขอบคุณ ทุกท่านที่ให้ความเห็น

ความจริง คนไทยโชคดีที่อยู่พื้นที่ที่ธรรมชาติให้สิ่งต่าง ๆ ไว้มาก จนมีคำพูดว่า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ทำให้คนไทยมีความพยายามไม่มาก เมื่อเทียบกับในเขตหนาว

สิ่งที่อยากเห็น คือการเน้นการเรียนรู้เอง มากว่าการสอน โดยเฉพาะการบอกความรู้ที่แย่งกันบอก จนผู้รับไม่อยากรับ เพราะที่บอกนั้น นำไปใช้จริงเพียงเล็กน้อย หรือบางเรื่องไม่ได้ใช้เลย ที่สำคัญผู้สอนต้องวิเคราะห์เนื้อหาให้มากขึ้นว่าส่วนไหนคือแกนของความรู้เพื่อใช้ให้ไปศึกษาหาความรู้ต่อเองได้ ไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งผ่านความรู้โดยหามาแล้วไปบอกต่อ ดังที่เรียกกันว่าสอนหนังสือ แต่จะต้องสอนคนให้ฉลาดขึ้น